Disclaimer

Deze website is eigendom van de Bibliotheken Gemeente Nijkerk. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan de Bibliotheken Gemeente Nijkerk. Overname van artikelen, kopiƫren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Bibliotheken Gemeente Nijkerk en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden (Bibliotheken Gemeente Nijkerk).

Hoewel de Bibliotheken Gemeente Nijkerk grote zorg besteedt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan derhalve niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De Bibliotheken Gemeente Nijkerk en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De Bibliotheken Gemeente Nijkerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bibliotheken Gemeente Nijkerk worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de Bibliotheken Gemeente Nijkerk.

Nijkerk, 24 oktober 2018