Peutervrijwilliger Taalhuis op School

GEZOCHT: Peutervrijwilligers die tijdens de ouderochtenden van het Taalhuis op School peuters willen opvangen. Het Taalhuis op School is onderdeel van het Taalhuis van Nijkerk.

Je vangt de peuters op in een ruimte waar de kinderen kunnen spelen, u kunt uw eigen kind meenemen. Er is ook gelegenheid voor een knutsel- of taalactiviteit.

Je hebt een signalerende rol m.b.t. de taalontwikkeling van de kinderen. Mocht je zorgelijke signalen zien dan wordt in overleg met de coƶrdinator van het Taalhuis op School bekeken of het goed is dat een kind naar het Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma van een peuterspeelzaal gaat.

Je hebt er plezier in om met kleine kinderen op te trekken.

De peutergroepjes, zo nodig, worden opgezet op de verschillende scholen van het Taalhuis op School en bestaan uit ongeveer 1 tot 4 kinderen. Mocht het wenselijk zijn, doet u het in tweetallen. Uiteraard is er ondersteuning door de coƶrdinator van het Taalhuis op School.

Je mag als vrijwilliger gratis gebruik maken van een bibliotheekabonnement.

De ochtenden vinden plaats op dinsdag en woensdag en duren ongeveer 2 uur.

Aanmelden: info@bibliotheeknijkerk.nl